Met(h)a

Om medier och människor

Sedan 1993 har mitt liv kretsat kring text, bild- och ljudmedier. I utbildning, arbete och på fritiden har jag uttryckt mig, analyserat och pratat om medier. Jag känner mig inte hel utan en kamera. Det är lätt att råda bot på idag när en telefon är som en armékniv fylld med mediemanicker.

Medier speglar hur vi människor förhåller oss till varandra och till världen omkring oss. Detta handlar min blogg om på olika sätt.